Monografie Erwin Müller (1893–1978) vznikla na základě dlouhodobého zájmu o život a tvorbu zapomenutého libereckého rodáka. Na 176 stranách doplňuje základní text chronologie a soupis dochovaného a reprodukovaného (v době uzávěrky rukopisu dostupného) díla. Text vznikl v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky, GAČR P409/12/0756 „Ušlechtilá soutěž obou národů“. Dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Čechách, řešeného na Technické univerzitě v Liberci. Na vydání se dále podílela Oblastní galerie Liberec a nakladatelství Arbor vitae. Kniha, stejně jako výstava, je realizována v česko-německé mutaci a bude dostupná na pokladně Oblastní galerie Liberec počínaje vernisáží 11. 9. 2014.